• slide
  • slide
  • slide

Skolens historie

 

Krarup Friskole, Reventlowskolen begyndte undervisning den 1. august 2004 efter at en 198 år gammel tradition for kommunal skoledrift ophørte. Det var en stor dag, hvor det foregående års arbejde blev belønnet. Da skolen startede, var der 54 elever og igennem årene har vi oplevet både op og nedture. 

Nu skriver vi 2021 og vi har haft et støt stigende elevtal, lige nu omkring de 80. Fra skoleåret 2019/20 kunne vi introducere en overbygning med 8. og 9. klasse. Krarup Friskole er prøvefri, dvs. uden afgangsprøver, men har i stedet projektorienteret undervisning, der udmunder i en faglig og personlig udtalelse.

 

Krarup Friskole, Reventlowskolen er oprettet af særdeles aktive forældre og borgere, der ønskede, at der fortsat skulle være en skole og et kulturelt samlingspunkt i landsbyen. Skolen bliver i dag benyttet til meget andet end decideret skolegang.

Byens kørelærer har lejet sig ind og der spilles badminton et par aftner om ugen. Krarup-koret har øve aften på skolen og der er ligeledes knipling hver uge.