Velkommen til Forårs SFO 

 

På Krarup Friskole ønsker vi at skabe en blid overgang fra børnehave til skole, og give børnene en dejlig start på skolelivet. Det er et stort skridt at rykke fra de trygge omgivelser i børnehaven, og til noget nyt og stort - som skolen jo kan føles som. Det er vigtigt for os at børnene føler sig som en del af fællesskabet , og at de mærker de venskabelige bånd der hurtigt bliver knyttet blandt eleverne. 

 

 

Faglig forberedelse til skolen

Vi arbejder med Legeøen - et materiale som arbejder med sproget på en legende måde. Vi arbejder med rim, synger sange og øver bogstavlyde. og hver barn har sit eget hæfte. Det er en sjov møde at introducere børnene for en mere struktureret hverdag som møder dem efter sommerferien, og vi kan mærke, at det gør en forskel for skolestart. De er bedre klædt på til at være skoleelev, og der er en klar rød tråd mellem materialet i Forårs SFO og skole.

Vi har også samarbejde med klasselæreren i o. klasse og deler timer med dem. Fx. går vi tur hver tirsdag og har idræt sammen 1 gang om ugen. 

 

Børnene har også et ugeskema som følger skolens tider. Vi holder frikvarter samtidig med resten af skolen, da vi ved, at det skaber nogle gode venskaber på tværs af klasserne.