Bestyrelsen

Bestyrelsen 2018 til marts 2019

 

photo_1.jpg

Linda Bebe

Formand

Grøftebjergvej 7 5750 Ringe

photo_1.jpg

Anders Jørgensen

Økonomiansvarlig
photo_1.jpg

Mogens Keinicke

Sekretær
photo_1.jpg

Trine Hansen

Medlem
photo_1.jpg

Lene Galsgaard

Medlem
photo_1.jpg

Morten Hylleberg

Medlem
photo_1.jpg

Lillian Jensen

Medlem
photo_1.jpg

Lotte Hansen

Supleant
photo_1.jpg

Ninna Nielsen

Supleant

 

Bestyrelsens arbejde.

 

Bestyrelsen for Krarup Friskole, Revenlowskolen består af 7 medlemmer, hvoraf én person ikke er forælder til børn på skolen. Vi tilstræber en nogenlunde lige fordeling mellem kønnene, som der står i vedtægterne.

 

Valg til bestyrelse foregår på skolens generalforsamling hvert år i marts måned.

 

En friskolebestyrelse er hovedansvarlig for friskolen, dog sorterer den daglige drift under skolelederen. Bestyrelsen skal derfor deltage i, og tage stilling til mange forskellige ting. Det er også det der gør det spændende, for vi har noget at skulle have sagt.

Skolebestyrelsen afholder bestyrelsesmøde ca. én gang om måneden, hvor alle kan komme med emner eller forslag til punkter til dagsordenen. I bestyrelsesmøderne deltager foruden bestyrelsen, en lærerrepræsentant og skolelederen.

 

Information er et nøgleord i bestyrelsens arbejde, selvfølgelig til forældrene, men også information til skolekredsen, der støtter vores friskole. Skolen har fast spalteplads, og skriver om stort og småt til alle indbyggere i sognet i det lokale kvartalsblad: Krarup-Nøglen.

 

På Krarup Friskole, Reventlowskolen har vi en stærk og meget engageret forældrekreds. Der er stor interesse for børnenes skoledag og der tages del i vores arrangementer. Forældrene ved godt, at det er vores fælles ansvar at få tingene til at fungere, derfor er det altid muligt at få hjælp til diverse opgaver.

 

Blandt bestyrelsens mangfoldige og spændende opgaver kan nævnes: Jernindsamling og Høstmarked.

 

Hvert andet efterår afholder vi ”jernindsamling”, kun med fortjeneste for øje. Den dag mødes ca. 30 voksne mænd for at køre rundt i omegnen med lastbiler og traktorer for at samle skrot, der så sælges videre til skrothandlere. Det er en hyggelig dag for de deltagende, og der kommer gerne en god slat penge i kassen.

 

I September måned holder vi Høst marked. Vi har loppemarked, sponsorcykelløb, tombola, legeaktiviteter for børnene osv. Den dag er stort set hele skolen i gang. Det er en dejlig eftermiddag, hvor folk i byen kigger forbi og tager del i aktiviteterne. Markedsdagen afsluttes på hyggelig vis med fællesspisning.

 

Så har vi vores arbejdsdage. Én om foråret og én om efteråret. Det er også bestyrelsen, der sammen med skolelederen bestemmer, hvad der skal laves, og sørger for at der er folk til at udføre opgaverne.

 

Ud over disse faste opgaver, er det bestyrelsen der fastsætter værdierne for denne skole. Hvad vi vil med skolen og hvordan vi kommer derhen. Det en vigtig del af arbejdet og det er bestyrelsens ansvar at skolens værdier følges. Den pædagogiske linie fastsættes også af bestyrelsen og skal være i rød tråd med personalets idéer og muligheder. Det er en fælles opgave at få en friskole til at fungere godt og det er vigtigt at alle føler et medansvar.