Skolens værdigrundlag er at...

 

  • tilbyde undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.
  • undervisningen i basisfagene sker i forholdsvis små klasser.
  • der samarbejdes på tværs af klasserne.
  • være inspireret af den Grundtvig-Koldske tanke med vægt på morgensamling, fortællingen og fællesskabet i øvrigt.
  • man aktivt inddrager lokalsamfundet i undervisningen.
  • kropslige og musiske aktiviteter stimulerer og understøtter elevernes læring i dagligdagen.
  • børnene udvikler respekt for deres medmennesker, tingene omkring dem og for naturens mangfoldighed.
  • der tilstræbes højt fagligt niveau for den enkelte elev.
  • give eleverne kendskab til verden omkring os og til andre kulturer via fremmedsprog, IT og venskabsskoler.