Skolens Historie

Skolens historie

 

Krarup Friskole, Reventlowskolen begyndte undervisning den 1. august 2004 efter at en 198 år gammel tradition for kommunal skoledrift ophørte.

Krarup Friskole, Reventlowskolen er oprettet af særdeles aktive forældre og borgere, der ønskede, at der fortsat skulle være en skole og et kulturelt samlingspunkt i landsbyen.