• slide
 • slide
 • slide

Mobbeplan på Krarup Friskole

 

På Krarup Friskole arbejder vi for en skole uden mobning. Vi stræber mod at skabe en kultur for samvær der bygger på åbenhed og tryghed. Der skal være plads til alle.
 

Vores definition:
 

Mobning :

 • Gentagende krænkende handlinger der overskrider den enkeltes grænser
 • Bevidst handling for at såre en anden elev
 • Envejs drillerier
 • En eller flere elever udøver en bevist  handling, mod en enkelt elev
 • Gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt elev

 

Drilleri :

 • To parter involveret, skiftes til at drille hinanden
 • Kortvarig og situationsbestemt/ tilfældigt /spontant opstået

 

Tegn på mobning kan ses ved at barnet:

 • Bliver stille og stille og indadvendt
 • Bliver aggressivt
 • Bliver ukoncentreret
 • Virker angst og skræmt
 • Holder sig meget for sig selv/ bliver udelukket af de andre børn
 • Klæber til de voksne eller tager afstand til de voksne
 • Forsømmer skolen

 

Vi forebygger mobning ved at:

 • Aftale regler for samvær i klasserne
 • Udvikle elevernes sociale kompetencer
 • Skabe forståelse for at mennesker er forskellige
 • Være opmærksomme på drilleri så det ikke udvikler sig til mobning

 

Klasselæreren er elevens faste holdepunkt. Læreren sikrer, at elever der udsættes for mobning trygt kan fortælle det til en voksen.

 

 Hvis der vises tegn på mobning :

 • Læreren taler først med den der er blevet mobbet. Dernæst med den der har mobbet. De skal begge have mulighed for at fortælle deres version af forløbet
 • Den mobbede og mobberen sættes sammen og får talt om problemet. De skal hver især fortælle hvordan de oplever problemet. Lærerens rolle er at sikre at alt kommer frem, årsager, forklaringer, opfattelser af hinanden osv. Konfrontationens formål er, at de involverede elever lærer hinanden at kende og får forståelse for de sociale mekanismer, der gælder for deres samvær.
 • Begge parters forældre informeres og inddrages i løsning af problemet.
 • Læreren aftaler med de involverede elever, hvordan der følges op på problemet. For eksempel ved samtaler med eleverne.