• slide
  • slide
  • slide

 

årsplaner 2022/23

 

På Krarup Friskole følger vi folkeskolens Fælles Mål inden for de forskellige fag, ligesom vi også følger de vejledende læseplaner.

 

Du kan finde Fælles Mål for de forskellige fag på dette link: https://emu.dk/grundskole

Du kan finde de vejledende læseplaner på dette link: https://emu.dk/grundskole/dansk/nye-laeseplaner-og-undervisningsvejledninger-folkeskolens-fag 

 

0. klasse

Dansk

Matematik

Billedkunst

Engelsk

Idræt

 

1. - 2. klasse

Dansk (afventer)

Matematik 1. kl

Matematik 2. kl

Billedkunst

Engelsk 

Idræt 

 

3. - 4. klasse

Dansk

Matematik 3. -4. kl 

Engelsk 3.  - 4. kl

Tysk 3. - 4. kl

Historie

Naturfag 3.-4. kl

Musik

Idræt (afventer)

Kodning

Krea

Kristendom

 

5. - 6. klasse

Dansk

Matematik 5. -6. kl

Tysk

Engelsk 5. klasse

Engelsk 6. klasse

Idræt/svømning (afventer)

Natur/Teknik
Teknik

Håndværk og design, Pernilles hold

Kulturfag

 

7. - 9. klasse

Dansk

Matematik 7. kl 

Matematik 8. kl

Matematik 9. kl

Engelsk 7. kl

Engelsk 8.-9. kl

Tysk 7. kl (afventer)

Tysk 8.-9. kl

Teknik

Naturfag

Fysik/kemi

Idræt

Kulturfag

Historie

Håndværk og design, Pernilles hold