• slide
  • slide
  • slide

TAKSTER

 

Skolens økonomi sikres via tilskud fra staten og forældre-betaling i skolen og SFO.
Taksterne tilstræbes fastlagt således, at ingen udelukkes fra skoletilbuddet af økonomiske grunde.

 

Taksterne er pr 1. marts 2024:

 

Skolepenge for 1 barn:  1000 kr. pr. måned i 11 måneder.

Skolepenge for 2 børn eller flere: 1500 kr. pr. måned i 11 måneder.
Lejrskolebetaling: 60 kr. pr. barn om måneden i 11 måneder.
Betaler man fra 0. klasse er alle små og store ture i skoletiden betalt.

 

SFO-penge for 1 barn:  950 kr. pr. måned i 11 måneder.

SFO-penge for 2 eller flere børn: 1425 kr. pr. måned i 11 måneder.

Madpenge SFO: 60 kr. pr. måned i 11 måneder.

 

Der er mulighed for morgenpasning af børn i tidsrummet 6.00 til 8.00 
Morgenpasning: 300 kr. pr. måned i 11 måneder, der er ingen søskenderabat.
10-turs kort til morgenpasning: 300 kr.

10-turs kort til eftermiddagsSFO: 550 kr

 

Forårs SFO: 2000 kr. pr. måned i april, maj og juni.

 

Ved udmeldelse af skole eller SFO sker det med en frist af løbende måned + 1 måned.
Uanset hvornår man stopper på Krarup Friskole, er der er ingen tilbagebetaling af lejrskoleopsparingen.