• slide
  • slide
  • slide

Krarup Friskole er prøvefri

 

Krarup Friskole er karakter og prøvefri.

 

Overbygningen på skolen er sammensat af en sammenlæst klasse med 7 - 8- 9.klassetrin. Undervisningen er tilrettelagt med variation af klassedelt undervisning og undervisning på tværs af klasserne.

 

Overbygningen på Krarup Friskole tilbyder en spændende og alsidig undervisning på et fagligt godt niveau. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde undervisning med linjefagsuddannede lærere. Vi holder os hele tiden opdateret på de nyeste metoder og ideer, samtidig med at vi sikrer os at undervisningen følger folkeskolens Fælles Mål og de tilhørende Undervisningsvejledninger. Undervisningen er opbygget med variation af lærerstyret undervisning, dialog og reflektion eleverne imellem samt fortolkning og analyse. Via evalueringer, skriftlige og mundtlige opgaver, har vi elevernes tegn på læring i fokus. 
 

Vi vil gennem undervisning og samvær, danne og uddanne selvstændige og ansvarsbevidste elever med en demokratisk grundholdning. Det sker primært via klassens undervisning i dansk og samfundsfag/kulturfag, men også igennem skolens andre aktiviteter hvor eleverne er i centrum. I stor del af skolens DNA, er de ældstes medansvar overfor skolens mindre elever, når vi afholder morgensamlinger, er på fælles lejrskole eller er tovholdere for skolens fællesmøder. 

 

En vigtig opgave i udskolingen på Krarup Friskole er at fremme eleverne lyst til at tage aktiv del i det samfund, vi alle er en del af. Det gør vi ud fra den enkeltes elev egne forudsætninger og med fælles fodfæste fra lærerne, elevens forældre og vejledning fra bl.a Uddannelsesvejleder. 

 

Eleverne i udskolingen skal være trygge og tillidsfulde overfor hinanden og de ansatte på skolen. Det betyder at klassesnakke om trivsel og respekt er en stor del af skolens hverdag. Vi arbejder med klasseregler og en fælles sat overordnet ramme for klassens samvær både i skolen og i fritiden. Eleverne bliver støttet i, hvem de er og skal mærke omsorg fra alle omkring sig. Svære snakke om seksualitet, pupertet og kærlighed bliver taget med respekt for elevernes forskelligheder og ståsted i livet.  

 

Vi bruger løbende faglige tests i undervisningen med det formål at understøtte og se elevens tillærte læring og vurderer herudfra hvad de skal arbejde videre med.

Som en fast del at skemet, har alle elever i overbygningen projekt, så fælles for overbygningen er det projektarbejde, som danner rammen for afslutningen af 9. klasse. Projektet bliver afsluttet med en aflevering skriftligt, mundtligt samt et produkt. Herefter får eleven en skriftlig udtalelse og evaluering på projektopgaven fra lærerne. 

 

Ved afslutningen af 9. klasse får eleverne en afgangsmappe med udtalelser fra lærerne i alle fag om faglige, personlige og sociale kompetencer - om det hele menneske.

 

Ved skoleårets afslutning i 2021 havde vi afgangselever. De valgte begge at tage 10. klasse på hver deres efterskole.