• slide
  • slide
  • slide

Evaluering

 

På Krarup Friskole evaluerer vi løbende gennem hele skoleåret alle klassers undervisning.
Elevernes undervisning skal evalueres af både lærere og ledelse, så vi er sikre på, at undervisningen forløber som den skal, at den indeholder det den skal og ikke mindst, at eleverne får det udbytte de skal have.


Lærerne på skolen laver en årsplan over, hvilke emner undervisningen vil indeholde det kommende skoleår.
Alle klasser præsenteres for forskellige faglige tests, nogle klasser én gang om året andre to gange om året. Resultaterne af de faglige tests giver overblik over elevernes faglige niveau på daværende tidspunkt – og danner grundlag for forældresamtaler og eventuelle tiltag i forhold til eleven.

 

Hver uge holdes der lærermøde, hvor eventuelle problemstillinger i undervisningen bliver drøftet.
Desuden er det her, der tages stilling til ændringer i undervisningsplanen, i skemaet eller i kalenderen. Er der noget, der er uhensigtsmæssigt, der ikke fungerer som det skal, så bliver det ændret.


Udover elev-trivselsundersøgelser og arbejdspladsvurderinger, er der løbende evaluering af dagligdagen på skolen.
Årets tema-uger/dage, lejrskole, emneuge og teateruger bliver evalueret efter hvert forløb – hvad var godt, hvad fungerer ikke og hvad skal ændres og til hvad.


Desuden bruger vi forældremøderne til at evaluere undervisningen i de enkelte klasser og ligeså skole-hjem-samtaler, der mere går på den enkelte elevs udbytte og behov.
På Krarup Friskole har vi hvert år et Fælles forældremøde, hvor forældre og lærere konstruktivt debatterer forskellige emner. Det er en bred snak med hele forældreflokken, som giver god fælles forståelse.

 

Derudover er det vigtigt at nævne, at skolen har en sådan størrelse, at hvis der opstår akutte situationer, så kan der handles med det samme.

 

OPFØLGNINGSPLAN


Der laves en overordnet samlet evaluering af undervisningen to gange om året. Før jul og igen lige efter skoleårets afslutning på en pædagogisk dag inden vi går på sommerferie.


Næste opfølgning vil være mandag den 27. juni.