Sociale-Kompetencer

Sociale kompetencer
På Krarup Friskole har vi fokus på udviklingen af elevernes sociale kompetencer, da vi mener dette er en af de vigtigste kompetencer for skoleelever.
Sociale kompetencer drejer sig om evnen til at klare sig i samspil med andre mennesker, samt om evnen til opmærksomhed og koncentration i et nært fællesskab. Dette udvikles i samvær med andre mennesker, men kræver også hjælp fra både forældre, lærere, pædagoger og kammerater.
Eleverne skal lære at lytte til hinanden, respektere hinandens grænser og kunne indgå som medlem i sociale fællesskaber.
På skolen arbejder vi med de sociale kompetencer på flere måder bl. a. ved hjælp af:
- Morgenvenner: De yngste elever har en ven fra en af de ældste klasser, som man sidder sammen med til morgensamlinger. Til det ugentlige læsebånd bruges morgenvennerne også . Her læser de store historier for de små og omvendt, når de små har lært at læse.
- Fællesmøder: Man lytter til hinanden, giver rum og plads til forskellige meninger og holdninger.
- Tværfaglige emneuger hvor store og små arbejder sammen i grupper.
- Lejrskoler hvor hele skolen er samlet