Læsning

LÆSNING
Læsning er fundamentet for al læring i skolen.
For at få det optimale udbytte i alle fag, er det vigtigt at man lærer at læse hurtigt og med en vis sikkerhed. Eleverne skal allerede tidligt være i stand til at afkode en fagtekst korrekt i natur og teknik eller i en problemstilling i matematik. Det er vores oplevelse at eleverne er gladere for at gå i skole, når de kan følge med i undervisningen og det kræver en sikker læsning.
Læseindlæring er en fælles opgave imellem elever, forældre og lærere.
Selve læseindlæringen i indskolingen foregår som en vekselvirkning mellem skrivning, læsning i bog, bevægelse og leg.
Selve læseundervisningen i indskolingen er bygget op omkring nedenstående model.