Kreativ- læring

KREATIV LÆRING

For det meste handler det i skolen om at forstå og give mundtligt eller skriftligt udtryk for noget læst eller foredraget.

Hos os lægger vi OGSÅ vægt på den kreative læring, eller med et andet begreb: den æstetiske læreproces.
Den kan findes i et hvert fag.

Når en æstetisk lærerproces foregår, skal man have fat i mange funktioner: indtryk, udtryk, samarbejde(når det foregår i grupper),viden, praktiske og motoriske evner og en høj grad af kreativitet.
Altså en udvidet måde at lære på., hvor der er mange muligheder for at udtrykke sig anderledes og kreativt.
Det at arbejde kreativt eller hen imod et kreativt produkt er aktiverende og personligt involverende og vil derfor give en oplevelse, som efterfølgende kan bearbejdes og sprogliggøres, så det til sidst kan blive en begrebslig størrelse. Den kan formidles og udtrykkes i et fælles sprog.
Det er altså blevet til ny indsigt og viden, som senere kan anvendes i nye læreprocesser.

Den æstetiske/kreative læreproces er kraftfuld.
Den forbinder teori og praksis og bliver derved helhedsskabende.
Den faglige viden styrkes.
Det er sjovt og giver oplevelser.
Man kan mærke, at man gør det og det skaber energi.

Eksempler:

- gøre en læst tekst til dukketeater ( historie, dansk, kristendom)

- gøre en læst tekst til rollespil (historie, dansk, kristendom)

-udarbejdelse af tre-dimensionelt tableau over f.eks:

                                             - påske

                                             - at lande på en øde ø

                                             - vikingetiden

                                             - stenalderen

- skrive egen bog med tekst, billeder, forside og bagside (sættes evt. på biblioteket)

- lave billedfortælling over læst tekst