Årshjul

ÅRSHJUL FOR Krarup Friskole

 

AUGUST

Vi starter igen efter sommerferien.

Første skoledag er en meget special dag her på Krarup Friskole. Gensynsglæden efter ferien er stor og forventningens glæde endnu større hos de nye 0. klasser. Traditionen tro starter vi med morgensamling hvor der bliver budt velkommen i skole og den nye 0. klasse bliver sunget ned i deres klasse igennem en flagallé, dannet af skolens øvrige elever, forældre og personaler.
Alle går i deres ”nye” klasser, hvor der spises morgenmad og bliver fortalt om, hvad der er sket i sommerferien.

 

Bestyrelsen inviterer alle familier til grillaften i starten af det nye skoleår. Der er sat grill op og man kommer med en salat/kartoffelret til det fælles bord og kød til sin egen familie. Det er en rigtig hyggelig og uformel aften, hvor man får snakket på tværs af familier og med personalet på skolen. Som regel er der godt vejr denne aften så vi sidder på græsset bag skolen, men i tilfælde af dårligt vejr rykker vi indenfor.

 

Sidst i august eller i starten af september tager hele skolen afsted på lejrskole, alle fra 0. klasse til de ældste er med. Tre dage som der bliver set frem til.

 

SEPTEMBER

 

OKTOBER

 

NOVEMBER

ÅBEN SKOLE

JULECAFÉ

DECEMBER

December er jo forbundet med mange traditioner. Juleklip og drillerier. Vi håber Nissemor kommer på besøg og holder os ved selskab til morgensamlingen.  Mon ikke hun har nogle opgaver med som hun plejer? 


Vores piger fra 3. -7. klasse går som traditionen tro også Lucia. Både for pensionisterne fra Krarup og i Brahetrolleborg kirke. De både ligner og synger som små engle, det er meget rørende.


Inden vi går på juleferie er der hygge i klasserne. Vi går fælles i kirke og hører vores allesammens præst fortælle om julen. Vi slutter af i skolegården med at synge og danse "Nu er det jul igen".

 

JANUAR

I slutningen af januar laver vi vores årlige teaterforestillinger hvor alle klasser er med, både på og bag ved scenen. Vi har de seneste år spillet for fulde huse ved generalprøven og de to forestillinger, så det er populært.

 

FEBRUAR

 

MARTS

SKOLEFEST

FÆLLES FORÆLDREMØDE

APRIL

I april starter ForårsSFO'en, hvor de ældste børn fra børnehaven bliver gjort klar til at gå i skole. Der er mange ting der skal læres og indtryk der skal fordøjes når man skal have en ny hverdag som skoleelev. ForårsSFO'en har lokaler i Tumlekassen, men er sammen med resten af skolen til morgensamling, i frikvarterer og er sammen med SFO'en om eftermiddagen. De store børn er gode til at hjælpe de nye.

 

MAJ

EGESKOV

JUNI

KLASSEBYTTEDAG

SIDSTE SKOLEDAG

JULI

I juli holder vi sommerferie.

 

ANDRE AKTIVITETER I LØBET AF ÅRET:

 

Fællesspisning 

Flere gange om året arrangeres der fællesspisning på skolen, som oftest på en fredag. Her er det frivillige der står for arrangementet, hvor man låner skolekøkkenet til madlavningen og der serveres mad til alle interesserede både med tilknytning til skolen og folk fra lokalområdet. Det står frit for dem der laver maden om der skal være et tema til aftenens mad. Der betales et beskedent beløb, der dækker omkostningerne til maden. Skulle der være et overskud går dette til skolen.

 

Sponsorcykelløb

Bestyrelsen står hvert år for at arrangere et sponsorløb, hvor der enten cykles eller løbes penge ind til skolen. Alle interesserede har mulighed for at deltage. Man sørger selv for at finde en eller flere sponsorer, der hver binder sig for et lille beløb for hver omgang der bliver løbet. Sponsorerne kan enten være familiemedlemmer, venner eller forretningsdrivende.
Beløbene der tjenes ind ved dette arrangement går ubeskåret til elevernes bankkonto, som de selv råder over. De beslutter på et fællesmøde, hvad pengene skal gå til. Som oftest er det nyt ude-legetøj og en skolefest med diskotek der står højt på ønskelisten.